TÜV SÜD


TŁUMACZENIE CERTYFIKATU TÜV SÜD

CERTYFIKAT
Organ certyfikujący
TÜV SÜD Management Service GmbH
potwierdza, że przedsiębiorstwo
(logo SIMI)
"SIMI" Sp. z o.o. Mladenovac
172 Nova 9
Serbia, 11400 Mladenovac
w obszarze
Produkcja i sprzedaż
maszyn do węzłów betoniarskich i urządzeń budowlanych
wprowadziło i stosuje
system zarządzania jakością.
Został przeprowadzony audyt, Protokół nr 707531146.
Potwierdzono, że są spełnione wymogi zgodne ze standardem
ISO 9001:2015
Certyfikat ten jest ważny od 17.12.2021 do 16.12.2024
Numer rejestracyjny certyfikatu 12 100 36612 TMS
(podpis)
Monachium, 20.12.2021