Recykling

System do rozbijania betonu, oddzielania kruszywa od cementu. Kruszywo wraca na składowisko, mleczko cementowe jest gromadzone w basenie, rozrzedzone czystą wodą. Proces recyklingu jest sterowany automatycznie.Mleczko cementowe z recyklingu jest utrzymywane w ciągłym stanie płynnym, przy użyciu zaprogramowanej mieszarki. Mleczko to wraca do procesu produkcji betonu poprzez wagę do wody. W ten sposób cały cykl jest zamknięty i nie ma spuszczania popłuczyn do kanalizacji - nie ma więc zanieczyszczania środowiska naturalnego dodatkami do betonu.

Elementy składowe systemu:
- metalowy zbiornik do strząsania betonu i popłuczyn po myciu betonowozów, pomp betonowych i mieszarek do produkcji betonu.
- urządzenie do oddzielania kruszywa od cementu.
- linia do mycia betonowozów.
- linia do mycia opróżnionego zbiornika.
- linia do kierowania zrecyklowanej wody do ponownego użycia.
- linia do napełniania urządzenia świeżą wodą.
- szafa sterownicza.
- agitator-mieszanka do utrzymywania zrecyklowanej wody w nieustannie ciekłym stanie.
- niezbędna liczna pomp mułowych dla zapewnienia całkowitej automatyki procesu.
System jest dostarczany w różnych odmianach, w zależności od życzenia klienta.