Inne

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY

o długości 3-15 m i wydajności 10-120 t/godz. Do poszczególnych typów przenośników jest dostosowywana moc silnika. Przenośniki ślimakowe na wejściu i wyjściu z koryta mają otwory do czyszczenia.


URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA BETONU W WARUNKACH ZIMOWYCH

Oferujemy dwa rodzaje ogrzewania:

- z użyciem pary wodnej, jeśli praca jest ciągła
- z użyciem ciepłego powietrza i grzaniem wody
Oba procesy są całkowicie zautomatyzowane.

Przy zastosowaniu ciepłego powietrza, latem linia jest wykorzystywana do suszenia piasku.


URZĄDZENIE DO DOZOWANIA DOMIESZEK

Miernik przepływu, pompy do dozowania dodatków ze zbiornika do mieszalnikA, instalacja z zaworami, instalacja do płukania, wskaźnik wydozowanej ilości, zintegrowane przez mikroprocesor z automatyczną pracą węzła betoniarskiego. Czynnik pH 6-7.FILTRY ODPYLAJĄCE o powierzchni 8 - 22 m2, z wypuszczaniem pyłu w powietrze < 20mg/Nm2.


NADZÓR WIDEO WĘZŁA BETONIARSKIEGO Z 4 KAMER


URZĄDZENIE DO MYCIA MIKSERA I RECYKLINGU

Na urządzenie składa się:

- separator ze spiralą - o bardzo zwartej konstrukcji i spiralą ustawioną tak, by uniknąć jej ścierania. Na urządzeniu jest umieszczona instalacja do mycia jednego mieszalnika lub jednej pompy do betonu (na "gruszce").
- pompa do wprowadzania wody do separatora
- pompa do wprowadzania wody do wagi wody w węźle betoniarskim
- pompa do wprowadzania wody do miksera
- linia od mieszarki do separatora

Moc zainstalowana separatora: 5,5 kW


RĘCZNA NISZCZARKA I NISZCZARKA WORKÓW BIG-BAG


URZĄDZENIE DO MIERZENIA KONSYSTENCJI BETONU


URZĄDZENIE DO MIERZENIA WILGOTNOŚCI PIASKU

Składa sie z czujnika do ustalania wilgotności w zakresie 0-20%, urządzenia informującego i instalacji do podłączenia do mikroprocesora, który automatycznie koryguje ilość wody. (laboratorium określa czynnik cement-woda) Urządzenie mierzy w temperaturze 0-50° C. Dokładność: plus-minus 1,5%. Producent Hydronix - Wielka Brytania


OBUDOWA CAŁEGO WĘZŁA BETONIARSKIEGO

Obudowę węzła betoniarskiego instaluje się na życzenie klienta. W zależności od warunków pogodowych węzeł betoniarski jest obudowywany w całości, a dodatkowa obudowa jest stosowana przy przewidywanych bardzo ciężkich warunkach pracy zimowej.


PRZYKRYWANIE ZBIORNIKÓW LINIOWYCH

Panele 50 mm, silniki elektryczne do podnoszenia po stronie zasypywania materiałów i z komendami na odległość (remote) otwierania i zamykania.


URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO MYCIA MIESZALNIKAWSKAŹNIK POZIOMU CEMENTU W SILOSIE - mierzenie ciągłe.


WÓZEK DO PRZEWOZU Typ KB 1.25/0.4

Wózek do przewożenia betonu z miejsca produkcji do wibroprasy. Jest dwukomorowy: jedna komora jest przeznaczona dla warstwy podstawowej, druga dla warstwy wykończeniowej. To ważne, bo nie wolno dopuszczać do mieszania się tych komponentów. Szerokie otwory do spuszczania betonu z komór zapewniają, że spuszczany beton w nich nie zostaje.

OPIS TECHNICZNY

Moc napędu --------------------------------------------- 4 kW
Otwieranie hydrauliczne ---------------------------------1.5 kW
Komora na wartwę grubą ----------------------------------1.25 m3
Komora na warstwę wykończeniową -------------------------0.4 m3

Wózek porusza się po torze. Zamontowane są czujniki właściwej jego pozycji. Cały cykl przewozu jest zautomatyzowany, odbywa sie według zadanego programu. Szafka sterowiczna jest umiejscowiona na wózku.