Mieszalniki do betonu MBH 4500suche napełnianie4500 l
suche napełnianie7200 kg
ładunek zwibrowanego betonu3000 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.150
szerokość mieszalnika2470 mm
długość mieszalnika3110 mm
wysokość mieszalnika1500 mm
silnik2x55 kW
pompa hydrauliczna2,2
pusty mieszalnik9500 kg
szybkość mieszania1,4
liczba łopat9+9