Mieszalniki do betonu MBH 4500suche napełnianie 4500 l
suche napełnianie 7200 kg
ładunek zwibrowanego betonu 3000 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 150
szerokość mieszalnika 2470 mm
długość mieszalnika 3110 mm
wysokość mieszalnika 1500 mm
silnik 2x55 kW
pompa hydrauliczna 2,2
pusty mieszalnik 9500 kg
szybkość mieszania 1,4
liczba łopat 9+9