Mieszalniki do betonu MBH 3750suche napełnianie3750 l
suche napełnianie6000 kg
ładunek zwibrowanego betonu2500 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.150
szerokość mieszalnika2470 mm
długość mieszalnika3110 mm
wysokość mieszalnika1500 mm
silnik2x45 kW
pompa hydrauliczna2,2
pusty mieszalnik8800 kg
szybkość mieszania1,4
liczba łopat9+9