Mieszalniki do betonu MBH 3750suche napełnianie 3750 l
suche napełnianie 6000 kg
ładunek zwibrowanego betonu 2500 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 150
szerokość mieszalnika 2470 mm
długość mieszalnika 3110 mm
wysokość mieszalnika 1500 mm
silnik 2x45 kW
pompa hydrauliczna 2,2
pusty mieszalnik 8800 kg
szybkość mieszania 1,4
liczba łopat 9+9