Mieszalniki do betonu MBH 3375suche napełnianie 3375 l
suche napełnianie 5400 kg
ładunek zwibrowanego betonu 2250 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 150
szerokość mieszalnika 2470 mm
długość mieszalnika 2670 mm
wysokość mieszalnika 1500 mm
silnik 2x37 kW
pompa hydrauliczna 2,2
pusty mieszalnik 8000 kg
szybkość mieszania 1,4
liczba łopat 7+7