Mieszalniki do betonu MBH 3000 

suche napełnianie3000 l
suche napełnianie4800kg
ładunek zwibrowanego betonu2000 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.120
szerokość mieszalnika2470 mm
długość mieszalnika2670 mm
wysokość mieszalnika1500 mm
silnik2x37 kW
pompa hydrauliczna2,2
pusty mieszalnik7700 kg
szybkość mieszania1,4
liczba łopat7+7