Mieszalniki do betonu MBH 2250 

suche napełnianie2250 l
suche napełnianie3600 kg
ładunek zwibrowanego betonu1500 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.120
szerokość mieszalnika2040 mm
długość mieszalnika1360 mm
wysokość mieszalnika1315 mm
silnik2x37 kW
pompa hydrauliczna2,2
pusty mieszalnik5800 kg
szybkość mieszania1,4
liczba łopat7+7