Mieszalniki do betonu MBH 1875suche napełnianie 1875 l
suche napełnianie 3000 kg
ładunek zwibrowanego betonu 1250 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 120
szerokość mieszalnika 2040 mm
długość mieszalnika 1360 mm
wysokość mieszalnika 1315 mm
silnik 2x37 kW
pompa hydrauliczna 2,2
pusty mieszalnik 5250 kg
szybkość mieszania 1,4
liczba łopat 7+7