Mieszalniki do betonu MBH 1125
suche napełnianie 1125 l
suche napełnianie 1800 kg
ładunek zwibrowanego betonu 750 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 80
szerokość mieszalnika 1450 mm
długość mieszalnika 1155 mm
wysokość mieszalnika 1175 mm
silnik 2x11 kW
pompa hydrauliczna 2,2
pusty mieszalnik 3600 kg
szybkość mieszania 1,45
liczba łopat 5+5