Mieszalniki do betonu MBH 1125
suche napełnianie1125 l
suche napełnianie1800 kg
ładunek zwibrowanego betonu750 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.80
szerokość mieszalnika1450 mm
długość mieszalnika1155 mm
wysokość mieszalnika1175 mm
silnik2x11 kW
pompa hydrauliczna2,2
pusty mieszalnik3600 kg
szybkość mieszania1,45
liczba łopat5+5