Mieszalniki do betonu MBH 750 

suche napełnianie750 l
suche napełnianie1200 kg
ładunek zwibrowanego betonu500 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.80
szerokość mieszalnika1450 mm
długość mieszalnika1155 mm
wysokość mieszalnika1175 mm
silnik2x11 kW
pompa hydrauliczna2,2
pusty mieszalnik3100 kg
szybkość mieszania1,45
liczba łopat5+5