Mieszalniki do betonu MBV 3000suche napełnianie 3000 l
suche napełnianie 4800 kg
ładunek zwibrowanego betonu 2000 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 0-100
szerokość mieszalnika 3370 mm
wysokość mieszalnika 1740 mm
silnik 75kW
pompa hydrauliczna 1
pusty mieszalnik 8500 kg
liczba łopat 10+1