Mieszalniki do betonu MBV 3000suche napełnianie3000 l
suche napełnianie4800 kg
ładunek zwibrowanego betonu2000 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.0-100
szerokość mieszalnika3370 mm
wysokość mieszalnika1740 mm
silnik75kW
pompa hydrauliczna1
pusty mieszalnik8500 kg
liczba łopat10+1