Mieszalniki do betonu MBV 2250 

suche napełnianie 2250 l
suche napełnianie 3600 kg
ładunek zwibrowanego betonu 1500 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 0-100
szerokość mieszalnika 3000 mm
wysokość mieszalnika 650 mm
silnik 55kW
pompa hydrauliczna 1
pusty mieszalnik 7000 kg
liczba łopat 8+1