Mieszalniki do betonu MBV 1500suche napełnianie 1500 l
suche napełnianie 2400 kg
ładunek zwibrowanego betonu 1000 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 80
szerokość mieszalnika 2040 mm
długość mieszalnika 1360 mm
wysokość mieszalnika 1315 mm
silnik 2x37 kW
pompa hydrauliczna 2,2
pusty mieszalnik 4150 kg
szybkość mieszania 1,4
liczba łopat 7+7