Mieszalniki do betonu MBV 1500suche napełnianie1500 l
suche napełnianie2400 kg
ładunek zwibrowanego betonu1000 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.80
szerokość mieszalnika2040 mm
długość mieszalnika1360 mm
wysokość mieszalnika1315 mm
silnik2x37 kW
pompa hydrauliczna2,2
pusty mieszalnik4150 kg
szybkość mieszania1,4
liczba łopat7+7