Mieszalniki do betonu MBV 1125suche napełnianie 1125 l
suche napełnianie 1800 kg
ładunek zwibrowanego betonu 750 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 0-100
szerokość mieszalnika 2500 mm
wysokość mieszalnika 550 mm
silnik 30kW
pompa hydrauliczna 1
pusty mieszalnik 3500 kg
liczba łopat 6+1