Mieszalniki do betonu MBV 1125suche napełnianie1125 l
suche napełnianie1800 kg
ładunek zwibrowanego betonu750 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.0-100
szerokość mieszalnika2500 mm
wysokość mieszalnika550 mm
silnik30kW
pompa hydrauliczna1
pusty mieszalnik3500 kg
liczba łopat6+1