Mieszalniki do betonu MBV 750suche napełnianie750 l
suche napełnianie1200 kg
ładunek zwibrowanego betonu500 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj.0-100
szerokość mieszalnika2200 mm
wysokość mieszalnika550 mm
silnik22kW
pompa hydrauliczna1
pusty mieszalnik2500 kg
liczba łopat5+1