Mieszalniki do betonu MBV 750suche napełnianie 750 l
suche napełnianie 1200 kg
ładunek zwibrowanego betonu 500 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 0-100
szerokość mieszalnika 2200 mm
wysokość mieszalnika 550 mm
silnik 22kW
pompa hydrauliczna 1
pusty mieszalnik 2500 kg
liczba łopat 5+1