Mieszalniki do betonu MBV 500 

suche napełnianie 500 l
suche napełnianie 800 kg
ładunek zwibrowanego betonu 330 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 0-100
szerokość mieszalnika 1900 mm
wysokość mieszalnika 525 mm
silnik 15 kW
pompa hydrauliczna 1
pusty mieszalnik 1980 kg
liczba łopat 5+1