Mieszalniki do betonu MBV 375suche napełnianie 375 l
suche napełnianie 600 kg
ładunek zwibrowanego betonu 250 l
maks.ilość kruszywa do 12% poj. 0-80
szerokość mieszalnika 1720 mm
wysokość mieszalnika 525 mm
silnik 11 kW
pompa hydrauliczna 1
pusty mieszalnik 1500 kg
liczba łopat 4+1